Language:  Türkçe
+90 216 906 06 62

ALACAK RİSKİ YÖNETİM

 

Ticari Alacak Sigortası : Firmanız ve var ise grup firmalarınızın yurtiçi ve yurtdışı alacaklarını teminat altına alan bir üründür.
Bu üründe toplam cironuzdan peşin satışlar, herhangi bir finansal teminat (Teminat Mektubu, Doğrudan Borçlandırma-DBS,  Akreditif, Harici Garanti v.b) alarak yaptığınız satışlar düşüldükten  sonra kalan, riske açık  satışlarınız teminat altına alınmaktadır.
Verilen teminat ile;  limit verilen  firmaların batması, iflas etmesi, vadesinde sebepsiz olarak ödemesini yapmaması durumları teminat altına alınmaktadır.
Yurtiçi, ihracat veya her ikisinin birden yapılabildiği poliçeler mevcuttur.
Firmanınız özelliğine, sektörüne, iş yapış biçimine, risk algınıza v.b değişkenlere göre poliçeler / sözleşmeler şekillendirilmekte ve risk- fiyat dengesi sağlanmaktadır.
Hedef, toplam satışlarınız içinde ödeme riski olan satışlara teminat sağlamakla birlikte, mevcut müşterilerinizin güncel istihbaratını vermek, yeni müşterileriniz için istihbarat ve teminat sağlamak, ödememe / iflas  v.b durumlarda tahsilat yapmak ve hukuki süreçleri yönetmek ve eğer tahsilat yapılamaz ise verilen limitler dahilinde tazminat ödemesi yaparak alacağınızın önemli bir kısmını size ödemektedir.

 

Sağlanan Faydalar;

 • Mevcut müşteri istihbarat ve Limit
 • Yeni müşteri istihbarat ve Limit
 • Mevcut ve Yeni Müşteride alınan limitler ile açık/ vadeli satış imkanı
 • Vadede alacağın Ödenmemesi durumunda Hukuki Süreçlerin Yönetimi ve Tahsilat
 • Tahsilat Yapılamaması Durumunda Limitler kapsamında Tazminat
 • Teminatlı Alacakların İskontosu ve Fonlama İmkanı

 

Tamamlayıcı Ticari Alacak Sigortası: Firmanızın ve var ise grup firmalarınızın yurtiçi ve yurtdışı alacakları için, mevcut Ticari Alacak Sigortası  teminatlarının üzerinde çalışan ve var ise eksik kalan limitleri tamamlamayı hedefleyen bir üründür.

 

Bu üründe  firmanızdan mal / hizmet alan mevcut alıcılarınız için almış olduğunuz Ticari Alacak Sigortası limitlerine ilave limitler verilebilmekte ve açık kalan riskiniz teminat altına alınabilmektedir. İstenilen limitleri tam olarak karşılanan alıcılar kapsam dışı olup, talep ettiğiniz limit %100 oranında onaylanmamış ise bu poliçe kapsamına alabilir ve ilave onaylanacak limit ile riskin bir kısmını daha teminat altına alabilirsiniz.

 

Verilen limit üzerinden alınan prim/ komisyon esasına göre çalışan ürün, satıcı firmaların açık kalan risklerini tamamlayarak piyasada önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

 

Sağlanan Faydalar;

 

 • Açık kalan / Teminat altına alınmayan risklerin de teminata alınması
 • İlave alınacak limitler ile ek satış fırsatları
 • İstenirse ilgili alacakların fonlanması / iskontosu

 

Tamamlayıcı Kefalet Sigortası : Tamamlayıcı Kefalet Sigortası sadece yurtiçi alacaklar için çalışan bir üründür.

Bu üründe yurtiçi piyasada mal / hizmet satışı yaptığınız müşterilerinizden aldığınız / temin ettiğiniz  finansal garantiler (Teminat Mektupları, Doğrudan Borçlandırma Sistemi-DBS ve Ticari Alacak Sigortası)  üzerinde ilave teminat veren bir üründür.

 

Verilen teminat alıcı tipleri için standart olup, finansal garantisi olan tüm alıcılar için alıcı bazlı analiz yapmadan standart olarak sağlanmaktadır.

 

Sağlanan Faydalar;

 

Tüm finansal garanti alınmış alıcılar için standart teminat

Mevcut limitlerin üzerine ilave limitler ile ilave teminat

İlave alınan teminatlar ile ilave satış fırsatları

 

Bireysel Alacak Sigortası : Firmanızın ve var ise grup firmalarınızın bireylere yaptıkları  vadeli satışları teminat altına alan bir üründür.

Bu ürün ile kredi kartı ve doğrudan borçlandırma sistemi -dbs ile yapılan satışlara alternatif olarak senet ile taksitli satışlar yapılmakta olup, ilgili fatura ve taksitler Bireysel Alacak Sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

 

Sağlanan Faydalar;

 

 • Müşteriler için Kredi Kartı Limitlerini doldurmadan işlem yapabilme
 • DBS ile bir banka ile sözleşme yapmadan ve komisyon ödemeden senet sistemi ile ilerleyebilme
 • Kredi Kartı ve DBS ‘ye ilave bir alternatif ile potansiyel müşteriler

 


 

GARANTİ VE KEFALETLER

 

Kefalet Sigortası : Bu ürün ile bankalardan kullanılan Teminat Mektuplarına bir alternatif geliştirilmiştir.

Firmanızın ve var ise grup firmalarınızın yurtiçi veya yurtdışındaki muhataplara hitaben verdiği / vermek zorunda olduğu geçici,kesin, avans, performans v.b konulu Teminat Mektupları sigorta şirketleri vasıtası ile düzenlenebilmektedir. Bu üründe Teminat Mektubu yerine Kefalet Senedi / Bond kullanılmaktadır.

Bu ürün  ile  birr  finansal kuruluşun sağlayacağı kredinin teminatını oluşturmak veya mal alımı amaçlı bir garanti oluşturmak mümkün olmamakla birlikte, bir proje, sözleşme, herhangi bir taahhüt işi amacıyla ihtiyaç duyulacak garantiler / teminat mektupları kapsam dahilindedir.  

Bankalar ile paralel şekilde firmanızın ve var ise grup firmalarınızı mali tahlil ve istihbarat raporları tarafımızca hazırlanmakta ve kredi teklifi ile birlikte sunularak Sigorta şirketi nezdinde tarafınıza bir limit tahsis edilmektedir. Paralel şekilde Teminat Mektubu / Kefalet Senedini kullanacağınız proje de incelenmekte ve proje ile ilgili analizler de tarafımızca yapılmaktadır.

 

Sağlanan Faydalar

 

 • Banka Limitlerinin kullanılmaması
 • Yurtdışı projelerde yüksek ratingli sigorta şirketi sayesinde kontr-garantiye ihtiyaç duymadan direk kabul ile toplamda daha düşük komisyon oranları

 


KURUMSAL SİGORTALAR

Bu ürünler, şirketlerin Ticari Alacaklar dışındaki her türlü varlığını ve iş akışları/süreçleri  içinde ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz koşulu teminat altına almak için kullanılmaktadır.
Bu kapsamda Yangın, Nakliye, Makine Kırılması, Her Türlü Sorumluluk, Sağlık v.b tüm branşlarda hizmet verilmektedir.

 

Firmanızın ve var ise grup firmalarınızın bu kapsamdaki risklerinin tespiti, sektörünüzde benzer şirketlerde yapılan uygulamalar, size özel olan / olabilecek risklerin değerlendirilmesi sonrasında firmanıza özel çözümler ile teminat yapısı şekillendirilmektedir.

 


 

FİNANSAL VE YÖNETİMSEL ÇÖZÜMLER

Firma Rating Çalışmaları:  Firmanızın veya bayilerinizin veya talep ettiğiniz ilişikli firmaların toplu olarak  rating lerinin yapılması ve düzenli aralıklar ile sizlere sunulması hizmetini kapsamaktadır.

Rating çalışması istenilen bilginin durumuna göre detaylandırılmakta ve bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Mali Tahlil ve Analiz  Çalışmaları:Firmanızın veya bayilerinizin veya talep ettiğiniz ilişkili firmalarınızın mali tahlillerinin yapılması amacıyla firmaların ziyaret edilerek aşağıdaki konularda hizmet sunulmaktadır.

 

Mevcut finansal durumlarının tespiti

Gelecek dönem / yıllarda finansal analizlerinin yapılması

Süreç, akış, yönetim, strateji v.b konularda durum tespiti ve geliştirme

Çözüm ve İyileştirme önerilerinin geliştirilmesi

Önerilerin uygulanması ve takibi

 

Yönetim Danışmanlığı: Firmanızın ve var ise grup firmalarınızın finansal ve yönetimsel olarak geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki konularda hizmet sunulmaktadır.

 • Turquality Projeleri
 • Görev Tanımları, Süreçler ve Akış yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Yönetim Sistemleri ve Organlarının Kurulması ve İşletilmesi
 • Risk Yönetimi Sistemleri Kurulması ve İşletilmesi